Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Værdigrundlag

på Solsikkegården

Familiært hjem
Solsikkegården er et opholdssted, som spejler sig i normaliteten ude i samfundet. Vi prioriterer et familiært hjem, hvor hjerterum, traditioner og værdier vægtes højt. De unge får hos os mulighed for at indgå i almene og udviklende fællesskaber både på og udenfor Solsikkegården. Solsikkegården anvender kun personale, der er kendt i huset, hvilket vi vurderer er med til at skabe et trygt hjem, hvor de unge blandt andet oplever voksne, der er troværdige, nysgerrige og omsorgsfulde.

Fagligheden højnes af refleksionstid
Solsikkegården har kun fagprofessionel personale, og vi har altid en faglig begrundelse for vores handlinger. Solsikkegården er observante, reflekterende, velovervejet og handlingsorienteret. Personalet ser bag om en uhensigtsmæssig adfærd og rummer den unge, når det er svært. Vi reflekterer, vi ændrer, vi tager ved læring af de situationer, vi har stået i. Denne pædagogiske indsats er altafgørende og tidskrævende for, at der kan spores helt ind på, hvordan og i hvilke rammer, der ydes den helt rigtige hjælp for den unge.


Formålet med anbringelsen
Formålet med anbringelsen er vigtigt i det pædagogiske arbejde. Solsikkegårdens kultur og synergien i huset er vigtige for os, og visitationen prioriteres meget højt. I anbringelsen har Solsikkegården hele tiden for øje om det rette for den unge fortsat er anbringelse på Solsikkegården, eller om vi vurderer, at den unge fx har udviklet sig til aflastning, hjemgivelse eller udslusning til egen lejlighed.

Familien som en helhed
Solsikkegården er af den overbevisning, at måden vi understøtter den unges trivsel og udvikling er ved at have fokus på familien som helhed. Solsikkegården er meget opmærksomme på samspillet i familien.
Vi mener, at det er afgørende, at vi ser familien og netværket som vigtige samarbejdspartner. Vi er af den overbevisning, at de altid har nogle ressourcer, som kan bidrage til den unges udvikling og trivsel både under og efter anbringelsen.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange