Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Relationsstøtten

- ekstra støtte fra barn til voksen

Relationsstøtten kan tilbyde kontaktpersonsordning:
Der er oftest tale om unge i alderen 18 til 22 år, som har brug for ekstra støtte i overgangen fra ung til voksen.

Relationsstøtten har fokus på relationer, som afspejles i den pædagogiske indsats – det er igennem den gode relation, at vi kender den unges udvikling og behov, hvilket er nødvendigt for at vi kan hjælpe den unge til den tilværelse, som de ønsker.

Relationsstøtten kan varetage opgaver med unge, der kommer fra forskellige tilbud eller unge som har brug for ekstra støtte, som vedkommendes familie ikke kan give. Kontaktpersonen har tiden til at skabe den gode relation til den unge, så den unge oplever sig set, hørt og forstået og der skabes i den forbindelse en tillidsfuld voksen omkring vedkommende i den svære tid til en selvstændig tilværelse. Det kan være en stor omvæltning at gå fra ung til voksen. Den unge kan opleve det som overvældende, uoverskueligt eller uhåndterbart ift. krav fra familie, samfundet og systemet. Relationsstøtten kan her bidrage med støtte, hjælp og guidning, alt efter hvad den unge har behov for. Det er her den gode relation imellem den unge og kontaktpersonen er vigtig, så den unge har tilliden til at kontaktpersonen kan, vil og handler, når den unge har behov for det.

Er der tale om en ung, der har været anbragt på Solsikkegården, laves der ikke et skift af kontaktperson. Kontaktpersonen rykker oftest med den unge over i Relationsstøtten. Det er vores vurdering, at den relation, der er opbygget mellem den unge og kontaktpersonen er betydningsfuld og bidrager til den videre udvikling hos den unge.

Den lette støtte:
Personlig samtale med den unge en gang ugentligt.
Støtteperson i forbindelse med den unges mødestabilitet. Støttepersonen samarbejder med uddannelsessted og /eller arbejdsgiver for at sikre mødestabilitet.
Der vil jævnligt være opfølgning og møder med uddannelse, uddannelsesvejledningen, arbejdsgiver, Ungeenheden, bank og andre offentlige instanser.
Lettere støtte i forhold til vedligeholdelse af lejligheden og dagligdagsrutiner såsom indkøb og tøjvask.
Evt. ledsagelse til diverse sundheds- og helbredsmæssige klinikker.
Støtteperson i forbindelse med brugen af NemID.

Den moderate støtte:
Personlig samtale med den unge en til to gange ugentligt.
Støtteperson i forbindelse med den unges mødestabilitet.
Støttepersonen samarbejder med uddannelsessted og /eller arbejdsgiver for at sikre mødestabilitet.
Der vil jævnligt være opfølgning og møder med uddannelse, uddannelsesvejledningen, arbejdsgiver, Ungeenheden, bank og andre offentlige instanser.
Evt. behov for økonomisk støtte.
Moderat støtte i forhold til vedligeholdelse af lejligheden og dagligdagsrutiner såsom indkøb og tøjvask.
Støtte til konfliktløsning i den unges sociale netværk.
Samarbejde med familie og pårørende.
Evt. seksualitets-, kost- og motionsvejledning eller lignende.
Evt. ledsagelse til diverse sundheds- og helbredsmæssige klinikker.
Støtteperson i forbindelse med brugen af NemID.

Den omfattende støtte:
Personlig samtale med den unge flere gange ugentligt.
Et ugentlig besøg hos den unge af 5 timers varighed, som bruges efter den unges behov.
Støtteperson i forbindelse med den unges mødestabilitet. Støttepersonen samarbejder med uddannelsessted og /eller arbejdsgiver for at sikre mødestabilitet.
Der vil jævnligt være opfølgning og møder med uddannelse, uddannelsesvejledningen, arbejdsgiver, Ungeenheden, bank og andre offentlige instanser.
Evt. behov for ekstra økonomisk støtte.
Moderat støtte i forhold til vedligeholdelse af lejligheden og dagligdagsrutiner såsom indkøb og tøjvask.
Seksualitets-, kost- og motionsvejledning.
Støtte til konfliktløsning i den unges sociale netværk.
Samarbejde med familie og pårørende.
Evt. seksualitets-, kost- og motionsvejledning eller lignende.
Evt. ledsagelse til diverse sundheds- og helbredsmæssige klinikker.
Støtteperson i forbindelse med brugen af NemID.

Anbringelse
på Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange