Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Målgruppe

Solsikkegården – et lille opholdssted
Opholdsstedet Solsikkegården er et lille opholdssted for unge mennesker, der har brug for et trygt og familiært hjem med et fagligt kompetent personale, der er handlingsorienteret og lyttende i den pædagogiske indsats med den unge.

Der er tale om unge mennesker, der er omsorgssvigtet og i en uhensigtsmæssig udvikling på de følelsesmæssige-, sociale- og adfærdsmæssige områder. Dette kan udvise sig ved fx rømning, ikke-personfarlig kriminalitet samt indad reagerende og udadreagerende adfærd.
Den unge har brug for et hjem, hvor der ses bagom en uhensigtsmæssig adfærd, og hvor der prioriteres tid til samtaler, hvor personalet er nysgerrige og undersøgende på den unges oplevelse af hændelser og episoder, som kan være alt fra trivselsfremmende til personødelæggende.

Aldersgruppen og paragraffer
Aldersgruppen er primært 10-17 år, hvor den unge er anbragt efter §52 stk. 3 nr. 7, § 58 eller §76.
Tilbuddet har 7 døgnpladser og er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.

Solsikkegården har godkendelse til, at vi må bruge to af vores pladser på børn i alderen 3-10 år. Solsikkegården vil modtage unge i denne aldersgruppe, hvis der er tale om et barn, der har en søskenderelation til en anden anbragt på Solsikkegården.

Solsikkegården varetager også opgaver, hvor der er en let grad af udviklingsforstyrrelse. Solsikkegården modtager ikke unge, der er involveret i alvorlig og personfarlig kriminalitet eller unge, der er i et massivt misbrug, der ville kræve afrusning eller afgiftning.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange