Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Anbringelse

realistisk og målrettet

Udviklingsplan – med udgangspunkt i den enkelte
Et væsentligt element i en anbringelse på Solsikkegården er, at indsatsen skal være realistisk og målrettet.

Dette sikres ved, at der bliver udarbejdet en udviklingsplan, som tager udgangspunkt i den unges individuelle ressourcer og problemstillinger. En grundlæggende betingelse for en anbringelse er, at det ikke er et mål, at den unges kompetencer er færdigudviklet ved udskrivningen, men blot at anbringelsesgrundlaget er indfriet.

Derimod handler anbringelsen om at fjerne eller mindske de barrierer, som står i vejen for at kunne udskrive den unge og videreføre den pædagogiske indsats i en mindre indgribende ramme.


Anbringelse – en midlertidig fase 
Et andet centralt element i en anbringelse på Solsikkegården er, at indsatsens fokus flyttes væk fra institutionsmiljøet, til det miljø, som den unge skal udskrives til senere. Med andre ord handler det om at styrke den unges integration i sammenhænge udenfor institutionen.

Anbringelsen skal derfor betragtes som en midlertidig fase, og for at anbringelsen kan opnå succes, skal indsatsen sammentænkes og integreres med andre sideløbende indsatser i den anbragtes nærmiljø. Eventuelle problemstillinger vedrørende den unges familieliv eller skolegang, skal derfor orienteres inden eller under anbringelsen.


Vigtigt med det nære netværk
Et tredje væsentligt element i en anbringelse på Solsikkegården er, at en anbringelse også involverer den anbragtes familie. Det er således helt centralt, at familien har et stort fokus i indsatsen.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange